Palkkaus

Palkkaus

Jakelutyöstä maksettava palkka perustuu jaettujen kappaleiden määrään. Yksittäisen jakelupiirin palkkaan vaikuttaa siis jaettavien kotitalouksien määrä, sekä kullakin jakelukerralla jakelussa olevien mainoksien määrä.

Kuukaudessa on 4-9 työpäivää, alueesta ja kuukaudesta riippuen. Yhden jakelupiirin lajitteluun ja jakeluun kuluu aikaa yleensä noin 1-4 tuntia. Tavallinen kuukausiansio mainostenjakajalle on noin 30-300 euroa. 

Halukkaille tarjolla on sijainnista riippuen joko useampi jakelupiiri tai suurempia jakelupiirejä, jolloin ansioita on mahdollista kasvattaa. Myös kevytyrittäjien ansiotaso on hieman korkeampi. Jakelutyössä on hyvät mahdollisuudet päästä omilla toiveilla vaikuttamaan työn määrään.

Moni jakajamme jakaakin useita alueita ja ansaitsee enemmän kuin 300 € kuukaudessa, mutta yleensä vasta sitten, kun työn on ensin oppinut jakamalla pienempää aluetta. Yleensä laajojen alueiden jakaminen myös edellyttää oman ajoneuvon käyttöä, mikä ei ole kaikille mahdollista. Sen vuoksi tämän sivun palkkaesimerkeiksi on nostettu sellaisia työkokonaisuuksia, jotka ovat mahdollisia myös niille jakajille, jotka vasta aloittavat työn ja sen opettelun. 

Työehtosopimus

Toimialaa koskeva työehtosopimus on Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen Suorajakelua koskeva työehtosopimus.

 

Laskennallinen tuntipalkka

Jakelutyöstä maksettava palkka on tuntipalkan sijaan suoriteperusteinen kappalekorvaus. Jokaisen yksittäisen tuotteen jakelusta ja lajittelusta maksetaan siis kiinteä kappalekorvaus, joka on määritelty keskimääräiseen työsuoritukseen kuluvan ajan perusteella. Työehtosopimuksen mukaisesti kappalekorvauksen tulee tuottaa tietyllä ajanjaksolla keskimäärin vähintään 7,93 euron laskennallista tuntipalkkaa.

Jakelutyötä tehdään itsenäisesti ilman työnantajan valvontaa omalla jakelupiirillä, eikä lajittelusta tai jakelusta suoriteta työajanseurantaa. Tämän vuoksi palkkaa ei makseta perustuen siihen, montako tuntia työtä on tehty. Kappalekorvaus mahdollistaa joustamisen, eli työn voi näin ollen suorittaa hyvin vapaasti, omaan tahtiin ison aikaikkunan sisällä. Ripeä ja työhön tottunut jakaja usein käytännössä ansaitseekin tuntia kohden vähimmäispalkkaa enemmän, koska ehtii suorittamaan työnsä keskimääräistä työtahtia nopeammin.

Työsuhde vai kevytyrittäjyys?

Jakajana voi toimia joko perinteisessä työsuhteessa tai kevytyrittäjänä. Valitset itse, kumpi vaihtoehto sopii sinulle paremmin. Työn sisällössä ei ole eroja, mutta toimeksiantosuhteessa ansiotaso on hieman korkeampi. Normaalin jakelukorvauksen lisäksi kevytyrittäjät laskuttavat + 25 % yrittäjälisän. Jos valitset kevytyrittäjyyden, pääset hyödyntämään myös yhteistyökumppanimme muita työllistymismahdollisuuksia, ja voit halutessasi tehdä lisäksi muutakin työtä, kuin jakelutyötä.

Esimerkkejä jakelupiireistä

Jakelupiirit ovat kooltaan ja taloustyypeiltään vaihtelevia alueita. Tavallinen jakelupiiri taajama-alueella on noin korttelin tai muutaman kokoinen alue, jolla on keskimäärin 200-300 jaettavaa kotitaloutta. Yksi jakaja hoitaa yleensä yhden tai kahden jakelupiirin jakelua, osalla jakajista piirejä on useampia.

Seuraavissa esimerkeissä esitellään muutama erilainen jakelupiiri, niillä työskentelyyn kuluva aika, sekä työstä maksettava korvaus.

Esimerkki 1: Jakelupiiri 04_19858
(Vuosaari, Helsinki)

Piirillä on yhteensä 107 jaettavaa kotitaloutta ja piirin vaikeusaste on arvioitu helpoimpaan luokkaan.


Jakelupiiri käsittää yhden tornitalon, jossa on yhteensä 25 kerrosta.

 

 

Piirin jakelusta maksettava korvaus:

  kpl   Maksettu korvaus
1. 107 kaupunkilehti 3,23 €
2. 107 mainos 0,50 €
3. 107 mainos 0,50 €
4. 107 mainos 0,50 €
    korvaus 4,73 €
    työaika (lajittelu & jakelu) 35,6 min.
    Laskennallinen tuntipalkka urakasta 7,98 €

Kuukaudessa kertyvä palkka riippuu jaettavien lehtien ja mainoksien määrästä, sekä jakelupäivien määrästä.

Hiljaisena aikana tuotteita voi olla jaettavana vain pari kappaletta, mutta toisinaan yhdessä jakelussa yli kymmenenkin erilaista. Osalla jakelupiireistä jakelua on kerran viikossa, osalla jakelupiireistä kahdesti.

Esimerkin mukaisella piirillä kuukausipalkka vaihtelee noin 35-50 euron välillä, kun jakelupäiviä on viikossa kaksi.

Kevytyrittäjänä ansio on hieman korkeampi.

 

Esimerkki 2: Jakelupiiri 71_63003 (Niemelänkangas, Rovaniemi)

 

Piirillä on yhteensä 264 jaettavaa kotitaloutta ja piirin vaikeusaste on arvioitu keskivaikeaan luokkaan. 

 Piirin jakelusta maksettava korvaus:

  kpl   Maksettu korvaus
1. 264 ensimmäinen tuote 11,77 €
2. 264 mainos 1,24 €
3. 264 mainos 1,24 €
4. 264 mainos

1,24 €

5. 264 mainos 1,24 €
    korvaus 16,74 €
    työaika (lajittelu & jakelu) 2 tuntia 5 min.
    Laskennallinen tuntipalkka urakasta 8,01 €

Kuukaudessa kertyvä palkka riippuu jaettavien lehtien ja mainoksien määrästä, sekä jakelupäivien määrästä.

Hiljaisena aikana tuotteita voi olla jaettavana vain pari kappaletta, mutta toisinaan yhdessä jakelussa yli kymmenenkin erilaista. Osalla jakelupiireistä jakelua on kerran viikossa, osalla jakelupiireistä kahdesti. 

Esimerkin mukaisella piirillä kuukausipalkka vaihtelee noin 65-85 euron välillä, kun jakelupäivä on kerran viikossa. 

Kevytyrittäjänä ansio on hieman korkeampi.

 

 

Esimerkki 3: Jakelupiiri 04_19221 (Myllypuro, Helsinki)

Piiri koostuu neljästä kerrostalosta, joissa on yhteensä 185 jaettavaa kotitaloutta. Piirin vaikeusaste on arvioitu helpoimpaan luokkaan.

Piirin jakelusta maksettava korvaus:

 

  kpl   Maksettu korvaus
1. 185 kaupunkilehti 5,08 €
2. 185 mainos 0,85 €
3. 185 mainos 0,85 €
4. 185 mainos

0,85 €

5. 185 mainos 0,85 €
    korvaus 8,48 €
    työaika (lajittelu & jakelu) 1 tunti
3 min.
    Laskennallinen tuntipalkka urakasta 8,08 €

Kuukaudessa kertyvä palkka riippuu jaettavien lehtien ja mainoksien määrästä, sekä jakelupäivien määrästä.

Hiljaisena aikana tuotteita voi olla jaettavana vain pari kappaletta, mutta toisinaan yhdessä jakelussa yli kymmenenkin erilaista. Osalla jakelupiireistä jakelua on kerran viikossa, osalla jakelupiireistä kahdesti.

Esimerkin mukaisella piirillä kuukausipalkka vaihtelee noin 60-100 euron välillä, kun jakelupäiviä on viikossa kaksi.

Kevytyrittäjänä ansio on hieman korkeampi.

 

 

 

 

Palkkaus