Palkkaus

Palkkaus

Jakelutyöstä maksettava palkka perustuu jaettujen kappaleiden määrään. Yksittäisen jakelupiirin palkkaan vaikuttaa siis jaettavien kotitalouksien määrä, sekä kullakin jakelukerralla jakelussa olevien mainoksien määrä.

Kuukaudessa on 4-9 työpäivää, alueesta ja kuukaudesta riippuen. Yhden jakelupiirin lajitteluun ja jakeluun kuluu aikaa yleensä noin 1-4 tuntia. Tavallinen kuukausiansio mainostenjakajalle on noin 50-300 euroa. Useampia tai laajoja piirejä jakamalla on mahdollista ansaita enemmän. Myös kevytyrittäjien ansiotaso on hieman korkeampi.

Työehtosopimus

Toimialaa koskeva työehtosopimus on Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen Suorajakelua koskeva työehtosopimus.

Työsuhde vai kevytyrittäjyys?

Jakajana voi toimia joko perinteisessä työsuhteessa tai kevytyrittäjänä. Valitset itse, kumpi vaihtoehto sopii sinulle paremmin. Työn sisällössä ei ole eroja, mutta toimeksiantosuhteessa ansiotaso on hieman korkeampi. Normaalin jakelukorvauksen lisäksi kevytyrittäjät laskuttavat + 25 % yrittäjälisän. Jos valitset kevytyrittäjyyden, pääset hyödyntämään myös yhteistyökumppanimme muita työllistymismahdollisuuksia, ja voit halutessasi tehdä lisäksi muutakin työtä, kuin jakelutyötä.

Esimerkkejä jakelupiireistä

Jakelupiirit ovat kooltaan ja taloustyypeiltään vaihtelevia alueita. Tavallinen jakelupiiri taajama-alueella on noin korttelin tai muutaman kokoinen alue, jolla on keskimäärin 200-300 jaettavaa kotitaloutta. Yksi jakaja hoitaa yleensä yhden tai kahden jakelupiirin jakelua, osalla jakajista piirejä on useampia.

Seuraavissa esimerkeissä esitellään muutama erilainen jakelupiiri, niillä työskentelyyn kuluva aika, sekä työstä maksettava korvaus.

Esimerkki 1: Jakelupiiri 04_19858
(Vuosaari, Helsinki)

Piirillä on yhteensä 107 jaettavaa kotitaloutta ja piirin vaikeusaste on arvioitu helpoimpaan luokkaan.


Jakelupiiri käsittää yhden tornitalon, jossa on yhteensä 25 kerrosta.

 

Piirin jakelusta maksettava korvaus:

kpl Maksettu korvaus
1. 107 kaupunkilehti 2,89 €
2. 107 mainos 0,48 €
3. 107 mainos 0,48 €
4. 107 mainos 0,48 €
korvaus 4,33 €
työaika (nouto, lajittelu & jakelu) 35,6 min.
Laskennallinen tuntipalkka urakasta 7,29 €

Kuukaudessa kertyvä palkka riippuu jaettavien lehtien ja mainoksien määrästä, sekä jakelupäivien määrästä.

Hiljaisena aikana tuotteita voi olla jaettavana vain pari kappaletta, mutta toisinaan yhdessä jakelussa yli kymmenenkin erilaista. Osalla jakelupiireistä jakelua on kerran viikossa, osalla jakelupiireistä kahdesti.

Esimerkin mukaisella piirillä kuukausipalkka vaihtelee noin 35-50 euron välillä, kun jakelupäiviä on viikossa kaksi.

Kevytyrittäjänä ansio on hieman korkeampi.

 

Esimerkki 2: Jakelupiiri 71_3002 (Niemelänkangas, Rovaniemi)

 

Piirillä on yhteensä 304 jaettavaa kotitaloutta ja piirin vaikeusaste on arvioitu keskivaikeaan luokkaan. 

 Piirin jakelusta maksettava korvaus:

kpl Maksettu korvaus
1. 304 kaupunkilehti 7,75 €
2. 304 mainos 1,35 €
3. 304 mainos 1,35 €
4. 304 mainos

1,35 €

5. 304 mainos 1,35 €
korvaus 13,15 €
työaika (nouto, lajittelu & jakelu) 1 tunti 40 min.
Laskennallinen tuntipalkka urakasta 7,88 €

Kuukaudessa kertyvä palkka riippuu jaettavien lehtien ja mainoksien määrästä, sekä jakelupäivien määrästä.

Hiljaisena aikana tuotteita voi olla jaettavana vain pari kappaletta, mutta toisinaan yhdessä jakelussa yli kymmenenkin erilaista. Osalla jakelupiireistä jakelua on kerran viikossa, osalla jakelupiireistä kahdesti. 

Esimerkin mukaisella piirillä kuukausipalkka vaihtelee noin 50-60 euron välillä, kun jakelupäivä on kerran viikossa. Jos alueella olisi kaksi jakelupäivää viikossa, palkka olisi noin 100-120 euroa kuukaudessa.

Kevytyrittäjänä ansio on hieman korkeampi.

 

 

Esimerkki 3: Jakelupiiri 04_19221 (Myllypuro, Helsinki)

Piiri koostuu neljästä kerrostalosta, joissa on yhteensä 185 jaettavaa kotitaloutta. Piirin vaikeusaste on arvioitu helpoimpaan luokkaan.

Piirin jakelusta maksettava korvaus:

 

kpl Maksettu korvaus
1. 185 kaupunkilehti 4,90 €
2. 185 mainos 0,82 €
3. 185 mainos 0,82 €
4. 185 mainos

0,82 €

5. 185 mainos 0,82 €
korvaus 8,18 €
työaika (nouto, lajittelu & jakelu) 1 tunti
3 min.
Laskennallinen tuntipalkka urakasta 7,79 €

Kuukaudessa kertyvä palkka riippuu jaettavien lehtien ja mainoksien määrästä, sekä jakelupäivien määrästä.

Hiljaisena aikana tuotteita voi olla jaettavana vain pari kappaletta, mutta toisinaan yhdessä jakelussa yli kymmenenkin erilaista. Osalla jakelupiireistä jakelua on kerran viikossa, osalla jakelupiireistä kahdesti.

Esimerkin mukaisella piirillä kuukausipalkka vaihtelee noin 60-100 euron välillä, kun jakelupäiviä on viikossa kaksi.

Kevytyrittäjänä ansio on hieman korkeampi.

 

 

 

 

 

 

 

Palkkaus