LÖN

För utdelningsarbetet betalas en ersättning baserat per styck som blir utdelad. Utdelningsområdets erättning beror därför på hur många hushåll det finns i området och antalet reklamer som ska utdelas vid varje utdelning. Utdelningsdagar kan vara från 4-9 gånger i månaden, beroende på område och månad. Den vanliga månatliga ersättningen för utdelaren är cirka 50-300 euro, genom att dela ut på flera eller större områden kan man förtjäna en aning mera.

KOLLEKTIVAVTAL

Kollektivavtal i sektorn är Suorajakelua koskeva työehtosopimus.

EXEMPEL PÅ UTDELNINGSOMRÅDEN

Utdelningskretsen varierar i storlek och hushållstyp. Ett vanligt utdelningskrets i stadsområdet handlar om ett kvarter eller några , med i genomsnitt 200-300 hushåll som ska delas ut. En utdelare hanterar vanligtvis en eller två kretsars utdelning, en del utdelare har flera kretsar.

I följande exempel illustrerar man två små utdelningskretsar som är lämpliga för unga utdelare, den tid som utdelas och en ersättning som betalas för arbetet.

Exempel 1: Kretsen 04_19858 (Vuosaari, Helsinki)

Kretsen har totalt 107 hushåll som ska utdelas och utdelningsbolaget har bedömt kretsens svårighetsnivå i den enklaste kategorin.

Utdelningskretsen består av ett tornhus med totalt 25 våningar och 107 hushåll.

Lön:

st Lön
1. 107 tidning 2,89 €
2. 107 reklam 0,48 €
3. 107 reklam 0,48 €
4. 107 reklam 0,48 €
Lön 4,33 €
Arbetstid (kollekting, sortering & utdelning) 35,6 min
Beräknad timlön 7,29 €

Månadslönen beror på hur många tidningar och reklamer som utdelas, likaså antalet utdelningsdagar. Under en tyst period kan bara ett par stycken delas ut, men i en utdelning över 10 olika reklamer. I vissa utdelningskretsar är utdeningen en gång i veckan, i vissa utdelningskretsar är det två gånger. Till exempel varierar månadslönen mellan 35-50 euro när det är två utdelningsdagar i veckan.

Exempel 2: Kretsen 04_19304 (Itäkeskus, Helsinki)

Kretsen omfattar totalt 65 hushåll. Utdelningsföretaget har bedömt kretsens svårighetsnivå i enklaste kategorin.

Utdelningen mättes den 6.4.2011 med SportsTrack-programmet.

Lön:

st Lön
1. 65 tidning 1,30 €
2. 65 reklam 0,36 €
3. 65 reklam 0,36 €
Lön 2,02 €
Arbetstid (kollekting, sortering & utdelning) 13,7 min
Beräknad timlön 8,86 €

 

Den månatliga lönen beror på antalet tidningar och reklamer som ska utdelas och antalet utdelningsdagar. Under en tyst period kan bara ett par stycken delas ut, men i en utdelning över 10 olika reklamer. I vissa utdelningskretsar är utdeningen en gång i veckan, i vissa utdelningskretsar är det två gånger. Till exempel varierar månadslönen mellan 15-25 euro när det är två utdelningsdagar i veckan.

Lön