Information för de ungas föräldrar

En ung arbetstagare betyder en arbetare under 18 år. För skyddet av unga arbetstagare regleras av lagen om unga arbetare (998/1993). Syftet med lagen är att skydda unga mot överdriven arbetsbelastning.

Unga arbetare inom Suomen Suoramainonta-kedjan

Utdelningsföretaget Suomen Suoramainonta- kedjan är stolta över att kunna erbjuda en möjlighet till arbete för unga för att bekanta sig med arbetslivet. På ett traditionellt sätt har de unga varit en viktig del av de anställda som inte är kommunalt anställda. När den finska tjänstesektorn ökar, konkurerar utdelningsarbetet alltmer med unga arbetare med snabbmat och detaljhandel. Den unga arbetstagaren kommer att vara mer sysselsatt än tidigare anställd inom tjänstesektorn som utdelare efter arbetskarriären.

Arbetserfarenhet inom separet utdelning bevisar att den unga har förmågan att kunna ta ansvar för noggrannhet, självständig prestanda och god fysisk condition för krävande arbetsuppgifter. Förutom arbetsintyget får många unga sin första referens från oss till framtida arbetssökningar.

Med ungdomarna vi arbetar med tar vi hänsyn till alla skyldigheter som följs av lagen som arbetsgivaren angett. Vi guidar de unga att arbeta korretkt vid lyft av belastningar med olika viktbegränsningar och hjälpa unga att kunna kritisera sitt arbete under en tidsperiod enligt lag. Vi ger ansvar och guidar vårt arbetsliv i spelreglerna.

Vi känner igen vår roll för de ungas första jobb, därför är ett särskillt omfattande induktionsmaterial som en introduktion till arbetet vårt grundläggande tillvägagångssätt. Föräldrarna till den unga arbetaren får all nödvändig information från utdelarens tryckta guide om de metoder som företaget följer.

Viktig information till föräldrar för en 13-14 åring

Utdelningsarbetet får påbörjas tidigast på det kalenderåret när den unga fyller 14 år. Enligt lag får en 13-14 åring utföra sådant lätt arbete som inte skadar den ungas hälsa eller utveckling och inte orsakar någon skada för skolgången. Enligt lag får man arbeta maximalt hälften av den tid som spenderas på ett skollov, eller på annat sätt ett kortsiktigt arbete.

Två gånger i veckan är utdelningsarbetet lämpligt på alla sätt för dessa krav. Utdelning av tidningar och reklam nämns i social- och hälsovårdsministeriet (189/2012) som ett exempel på lätt arbete som är lämpligt för ungdomar.

En arbetare under 15 år är arbetstiden utsatt för tiden mellan 08-20 och arbetet kan på skoldagar ta max upp till två timmar. Utdelningsarbete är ett job utanför arbetsplatsen vilket man inte uppföljer på arbetstiden. Av dessa skäl kommer den unga att instrueras att sortera utdelningsprodukterna dagen före leverans och att meddela sin arbetsgivare om det blivit ändringar som påverkar den ungas förmåga att arbeta inom de gränser som lagen tillåter. Vi är glada att sammarebeta med föräldrar för att säkerställa att skolarbetet inte störs av utdelningsarbetet.

Information om anställda i åldern 15-18 år

Till ett heltids anställningsförhållande kan man ta en 15 åring som har slutfört grundskolan. En 15 åring som slutfört grundskolan kan göra lika mycket arbete som en vuxen.

 

Arbetsavtal

En 15 åring som arbetstagare får saga upp och avbryta sitt arbetsavtal. Om man är vid 13-14 års åldern är det vårdnadshavaren som gör arbetsavtalet eller med vårdnadshavarens tillstånd kan ungdomen göra det själv. I sådana fall bekräftas tillståndet med vårdnadshavarens underskrift.

Vi registrerar alla namn och kontaktuppgifer av föräldrarna till de unga anställda för listan över unga arbetstagare som krävs enligt lag. Om man begär kontaktuppgifter i smband med ett arbetsavtal kommer man att se till den unga arbetstagarens vårdnadshave alltid är medveten om anställningsavtalet.

Vårdnadshavaren har rätt att avbryta den unga arbetarens arbetsavtal om han anser det nödvändigt för ungdomens uppfostran, utveckling eller hälsan.

Hälsogranskning, arbetshälsovården och försäkring

Utdelningsarbete är ett lättarbete som kan jämföras med lättare-, eller kontorsarbete, som inte genomgår en separat hälsokontroll. Arbetshälsovården omfattas av lagstadgade tjänster. Våra anställda är försäkrade för olycksfall.

 

Ytterligare information

Frågor?

Om du har frågor kan du alltid ringa oss eller skicka e-post. Kontaktuppgifter för varje lokala udelningsföretag hittar du vid kontaktuppgifter.

Information för de ungas föräldrar