Tillsammans med Suomen Suoramainonta Oy bildar direktreklamföretag runtom i Finland SSM-direktreklamkedjan. Vi skapar Finlands största privata utdelningsnätverk för oadresserad direktreklam. Vår direktutdelning når över 2 miljoner privata hushåll och vi delar årligen ut nästan 1 miljard produkter.

Vanligaste utdelningsprodukter är:

  • stadstidningar
  • reklam
  • broschyrer
  • kataloger
  • myndighetsbrev

SSM kedjan i tal

  • 23 lokala utdelningsföretag
  • Närmare 5 500 utdelare
  • 150 utdelningsbilar
  • 37 regionala utdelningsterminaler
  • Nästan 1 miljard utdelningsprodukter om året.

Cirka  20  lokala  SSM distributionsföretagar  utdelar  stadstidingar,  reklam,  kataloger  och  andra  tryckprodukter  till  över 2 miljoner hushåll i Finland.

Suomen Suoramainonta Oy grundades 1987 och är  Finlands  största  privata  distributionsföretag. Suomen  Suoramainonta  -kedjan  är  en  nationell  organisation,  som är specialiserat sig på oadresserad direkt utdelning. Vi är en del av Mediatalo Keskisuomalainen. Mediatalo  Keskisuomalainen  är  mediakoncern,  som  publicerar  tiotal  tidningar  och  elektroniska  medier.  Förutom  publicering  inkluderar  koncernens  verksamhet  tidningstryck,  marknadskommunikation,  forskning  och  distribution  av  tidningar  och  reklam,  var  Suomen  Suoramainonta  är den största nationell operator.

Information om SSM Gruppen