Sortering

Instruktioner till sortering

Vanligtvis vid utdelningen är det era olika produkter.  För att kunna utföra utdelningen, skall reklamerna sorteras före utdelning. Efter sorteringen har gjorts noggrant är utdelningen lätt att utföra.

Reservera bra med tid för sorteringen. Efter du lärt dig rätt teknik lär du dig att hantera produkterna snabbare.

Om det finns utdelningar i ditt område som endast kan levereras till utdelningen fram till leveransdagens morgon är det generellt rimligt att sortera de levererade produkterna i förskott. När de sista produkterna har levererats är det enkelt och snabbt hantera försorterade produkter.

På samma sätt om det finns er än 10 olika produkter, kan du pröva på två olika sorteringsmetoder.  Först sortera normalt 5-8 reklamannonser in i varandra.

 

Sortering