Arbete som utdelare med uppdrag i olika distrikt

Utdelningsarbetet är regelbundet men arbetet utförs inom olika distrikt. Arbetet kräver noggrannhet och ansvarskänsla. Arbetet utförs om onsdagar (och lördagar) och din uppgift är att dela ut olika produkter så som tidningar, reklam och broschyrer.

Utdelare i olika distrikt

Ålderskrav: Minst 18 år gammal
Tidskrav: Minst 4 timmar/utdelning
Tidpunkter: Onsdag (och lördag), du kan sortera tidningarna delvis om tisdagar
Tidpunkter: Varierar så gott som varje gång
Behov av bil: Du behöver egen bil
Avlöning: Ackordslön, lönen beror på distriktet, i huvudsak 250–700 €/mån
Kilometer­ersättning: Ifall egen bil är nödvändigt betalar vi kilometerersättning

Utdelningsdagar

Arbete fördelas på en eller två dagar i veckan: onsdag (och lördag) varje vecka. Om du vill arbeta mer kan du redan om tisdagar sortera tidningar som ska delas ut på onsdagar. Således kan du dela ut i t.ex. två distrikt om onsdagar.

Utdelningsdistrikt

Utdelningsdistriktet varierar mycket. Vanligtvis delar utdelare som har uppdrag i olika distrikt, ut i 2–4 distrikt åt gången. Ett distrikt har omkring 250 postlådor.

Hjälpmedel

Som utdelare får du rätt att använda en utdelningskärra utan extra kostnad och/eller en utdelningsväska. Våra hjälpmedel underlättar ditt arbete som utdelare då du ska bära på reklamtidningar.

Sortering av reklam och tidningar

Sortering av reklamtidningarna är en avsevärd del av ditt utdelningsarbete. Vanligtvis finns det 5-15 st. olika reklamer per gång, och de levereras till utdelaren i buntar. Ofta tar det lika länge att sortera reklam som att dela ut reklam, och ifall du har speciellt mycket reklamtidningar kan det till och med ta längre tid att sortera tidningarna än att dela ut dem. Reklamtidningarna levereras i buntar till dig och vanligtvis har du 5–15 olika tidningar att dela ut per utdelning. Till att börja med kan sorteringen kännas besvärlig men du kommer snabbt att lära dig att sortera tidningarna i rask takt!

Utdelning

Ditt arbete som utdelare kräver omsorgsfullhet och noggrannhet. Beroende på storleken av ditt distrikt kräver det vanligtvis 1–2 timmar.

Avlöning

Din lön beror på utdelningsdistriktets storlek, svårighetsgraden och mängden produkter som ska delas ut. Eftersom distrikten varierar är din lön som utdelare i olika distrikt högre än normalt arvode. Du behöver egen bil för att bli utdelare i olika distrikt och vi betalar dig kilometerersättning för bruk av egen bil.

Arbetsintyg – ett intyg med tanke på framtiden

Att jobba som utdelare är självständigt arbete som kräver ansvarskänsla och god kondition. Som utdelare får du erfarenhet som ger dig självtillit med tanke på framtida jobb. Då du i framtiden ansöker om en arbetsplats kan du visa upp ett arbetsintyg att du arbetat självständigt med uppgifter som kräver ansvarskänsla och god kondition. Då du arbetat på gräsrotsnivå med utdelningsjobb kommer du att ha en fördel då du senare i livet ansöker om något annat jobb.

Hur ansöker jag om arbetet?

Genom att fylla i vår ansökningsblankett kan du anmäla dig som arbetssökande:

Ditt lokala SSM Suomen Suoramainonta Kedjans distributionsbolag ger dig exakt information om hur arbetet ser ut på din egen ort.

Arbete som utdelare med uppdrag i olika distrikt