Arbete som utdelare i hemdistrikt

Arbetet som utdelare i ditt hemdistrikt kräver att du är duktig och rask och att du kan ta ansvar. Som utdelare måste du sköta dina arbetsuppgifter självständigt. Du kan börja jobba som utdelare tidigast det år du fyller 14 år.

Utdelare i hemdistrikt

Ålderskrav: Utdelaren bör fylla minst 14 år samma år
Tidskrav: I medeltal 2–4 timmar/utdelning
Tidpunkter: Onsdag (och lördag)
Utdelningsdistrikt: Nära hemmet, alltid samma distrikt
Behov av bil: Beror på distriktet (som oftast inget behov)
Avlöning: Ackordslön, lönen beror på distriktet, i huvudsak 30–200 €/mån

Utdelningsdagar

Arbete fördelas på en eller två dagar i veckan: onsdag (och lördag) varje vecka. Om du vill arbeta mer kan du redan om tisdagar sortera tidningarna som delas ut på onsdag. Således kan du dela ut i två distrikt om onsdagar.

Utdelningsdistrikt

Vi väljer ditt utdelningsdistrikt så nära hemmet som möjligt. Detta underlättar ditt arbete då du inte nödvändigtvis alltid får med dig alla tidningar med en gång utan i stället är tvungen att hämta tidningar i etapper under samma utdelningsrunda. Ett utdelningsdistrikt består av 100-500 hushåll och i medeltal består ett distrikt av 250 hushåll. I samband med din första utdelning får du en karta som beskriver ditt distrikt mer exakt.

Hjälpmedel

Som utdelare får du rätt att använde en utdelningskärra utan extra kostnad och/eller en utdelningsväska. Våra hjälpmedel underlättar ditt arbete som utdelare då du ska bära på reklamtidningar.

Sortering av reklam och tidningar

Sortering av reklamtidningarna är en avsevärd del av ditt utdelningsarbele. Vanligtvis tar det lika länge att sortera reklam som att dela ut reklam. Reklamtidningarna levereras i buntar till dig och vanligtvis har du 5–15 olika tidningar att dela ut per utdelning.

Utdelning

Ditt arbete som utdelare kräver omsorgsfullhet och noggrannhet. Beroende på storleken av ditt distrikt kräver det vanligtvis 1–2 timmar. Vanligtvis kommer din första utdelningsrunda att kräva mer tid.

Avlöning

Din lön beror på utdelningsdistriktets storlek, svårighetsgraden och mängden produkter som ska delas ut.

Arbetsintyg – ett intyg med tanke på framtiden

Att jobba som utdelare är självständigt arbete som kräver ansvarskänsla och god kondition. Som utdelare får du erfarenhet som ger dig självtillit med tanke på framtida jobb. Då du i framtiden ansöker om en arbetsplats kan du visa upp ett arbetsintyg att du arbetat självständigt med uppgifter som kräver ansvarskänsla och god kondition. Då du arbetat på gräsrotsnivå med utdelningsjobb kommer du att ha en fördel då du senare i livet ansöker om något annat jobb.

Hur ansöker jag om att bli utdelare i hemdistrikt?

Genom att fylla i vår ansökningsblankett kan du anmäla dig som arbetssökande:
Ditt lokala SSM Suomen Suoramainonta Kedjans distributionsbolag ger dig exakt information om hur arbetet ser ut på din egen ort.

Arbete som utdelare i hemdistrikt