Tietoa vanhemmille

Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta työntekijää. Nuorten työntekijöiden suojelemisesta säädetään lailla nuorista työntekijöistä (998/1993). Lain tarkoituksena on suojella nuorta työn liialliselta rasitukselta.

Nuoret työntekijät Suomen Suoramainonta -ketjussa

Suomen Suoramainonta -ketjun jakeluyhtiöt ovat ylpeitä voidessaan tarjota mahdollisuuden nuorille tutustua työelämään. Nuoret työntekijät ovat perinteisesti olleet tärkeä osa osoitteettoman erillisjakelun toimialan työntekijäkunnasta. Suomalaisen palvelusektorin kehittyessä jakelutyö kilpailee yhä enemmän nuorista työntekijöistä pikaruokaloiden ja vähittäiskaupan kanssa. Nuori työntekijä työllistyykin aikaisempaa varhaisemmin palvelusektorille jakelutyöuran jälkeen.

Työkokemus erillisjakelun alalta todistaa nuoren kyvyn ottaa vastuuta tarkkuutta, itsenäistä toimintakykyä ja fyysistä kuntoa vaativasta työtehtävästä. Työtodistuksen lisäksi meiltä moni nuori saa ensimmäisen suosittelijansa tulevia työnhakuja varten.

Nuorten työntekijöiden kanssa toimiessamme huomioimme kaikki lain asettamat velvoitteet työnantajalle. Ohjeistamme nuoria toimimaan oikein taakkojen nostamisessa erilaiset painorajat huomioiden, sekä autamme nuorta mitoittamaan työhön käyttämänsä ajan lain vaatimalla tavalla. Annamme vastuuta ja opastamme työelämän pelisäännöissä.

Tunnistamme roolimme monen nuoren ensimmäisenä työpaikkana, minkä vuoksi erityisen kattava perehdytysmateriaali johdantona työhön on lähtökohtainen toimintatapamme. Painetusta jakajan ohjevihkosta myös nuoren työntekijän vanhemmat saavat kaikki tarvittavat tiedot jakeluyhtiössä noudatettavista käytännöistä.

Tärkeää tietoa 13-14 -vuotiaan nuoren vanhemmille

Jakelutyön voi aloittaa aikaisintaan sinä kalenterivuonna, jonka aikana nuori täyttää 14 vuotta. 13-14 -vuotias nuori saa lain mukaan tehdä sellaista kevyttä työtä, joka ei vahingoita tämän terveyttä tai kehitystä, eikä aiheuta haittaa koulunkäynnille. Koulun loma-ajasta lain mukaan voi työskennellä enintään puolet, ja koulutyön aikana tilapäisesti, tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisissa työsuorituksissa.

Kerran tai kahdesti viikossa tehtävä jakelutyö soveltuu kaikin osin hyvin näihin vaatimuksiin. Lehtien ja mainosten jakelu on mainittu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (189/2012) esimerkkinä nuorille soveltuvista, kevyistä töistä.

Alle 15-vuotiaan työntekijän työaika on sijoitettava klo 8-20 väliselle ajalle ja työ voi kestää koulupäivinä enintään kahden tunnin verran. Jakelutyö on sellaista työpaikan ulkopuolella suoritettavaa työtä, josta ei tehdä työajanseurantaa. Näistä syistä nuori ohjeistetaan jakelutuotteiden esilajitteluun jakelua edeltävänä päivänä, sekä ilmoittamaan esimiehelleen, mikäli tälle annetulla jakelupiirillä tapahtuu sellaisia muutoksia mitkä vaikuttavat nuoren kykyyn suorittaa työ lain sallimissa rajoissa. Teemme mielellämme yhteistyötä huoltajien kanssa varmistaaksemme, ettei koulutyö häiriinny jakelutyön vuoksi.

15-18 -vuotiaita työntekijöitä koskevaa tietoa

Nuoria työntekijöitä koskevan lain mukaan työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja jonka osalta perusopetuksen suorittaminen on päättynyt. 15 vuotta täyttänyt ja perusopetuksen suorittanut saa tehdä työtä saman määrän, kuin täysi-ikäinen.

 

Työsopimus

Viisitoista vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. 13-14 -vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja, tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse. Näissä tapauksissa lupa varmennetaan huoltajan allekirjoituksella.

Kirjaamme kaikkien nuorten työntekijöidemme huoltajien nimet ja yhteystiedot lain edellyttämää nuorten työntekijöiden luettelointia varten. Yhteystietojen tiedusteleminen työsopimuksen yhteydessä edistää varmuutta siitä, että nuoren työntekijän huoltaja on aina tietoinen työsopimuksen solmimisesta.

Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä tarpeellisena nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Terveystarkastus, työterveyshuolto ja vakuutus

Jakelutyö on lain tarkoittamaa kevyisiin liike-, tai toimistotöihin verrattavaa kevyttä työtä, johon tullessa ei suoriteta erillistä terveystarkastusta. Työterveyshuoltomme kattaa lakisääteiset palvelut. Työntekijämme ovat vakuutettuja työssä sattuvan tapaturman varalta.

 

Lisätietoja

 

Kysymyksiä?

Jos mieleesi tulee kysymyksiä liittyen nuoren työntekijän työskentelyyn, meille voi aina soittaa tai lähettää sähköpostia. Yhteystiedot kuhunkin paikalliseen jakeluyhtiöön löytyvät yhteystiedot-osiosta.

Tietoa vanhemmille