Tietosuojaseloste: työnhakijarekisteri (www.jakajaksi.fi)

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Suomen Suoramainonta Oy sekä sen kanssa samaan SSM-konserniin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt (SSM Sisä-Suomi Oy, SSM Varsinais-Suomi Oy, SSM Itä-Suomi Oy, SSM Länsi- Suomi Oy, Helsingin Jakelu-Expert Oy, P-S Suorajakelu Oy, Jakelumasters Oy, Jakelujuniorit Oy, Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy, Oulu Suorajakelu Oy ja Suora Lähetys Oy) ovat yhteisrekisterinpitäjiä, jotka määrittävät yhdessä työnhakijoita koskevan rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitukset ja keinot. Yhteisrekisterinpitäjät ovat sopineet, että Suomen Suoramainonta Oy vastaa itsensä ja tytär- ja osakkuusyhtiöiden puolesta rekisteröityjen informoinnista.

Suomen Suoramainonta Oy | Y-tunnus: 0798131-5

Hankasuontie 3, 00390 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Suomen Suoramainonta Oy

Hankasuontie 3, 00390 Helsinki

09 5615 6400 | info@ssm.fi

2. Rekisteröidyt

Työnhakijat (jakelutyö)

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriin kerätään työnhakijoiden antamia tietoja, joita Suomen Suoramainonta -ketjun jakeluyhtiöt tarvitsevat potentiaalisten työnhakijoiden tunnistamisessa ja rekrytoinnissa. Henkilötietojen käsittely perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuumme.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Työnhakijarekisteri sisältää seuraavat tiedot:

• Nimi ja syntymäaika

• Osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Lisäksi hakijoilta kysytään, mistä tieto avoinna olevista työpaikoista on saatu, onko hakijalla käytössään

ajoneuvoa, nykyistä työtilannetta, sekä toivotun työsuhteen tyyppiä.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

info@ssm.fi.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen johtaa siihen, että emme voi huomioida rekisteröidyn hakemusta rekrytoinnissa.

Käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan

ratkaistua.

Oikeus siirtää tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen perusteella, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja

käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti työnhakijoilta itseltään verkkolomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointi- tai muihin tarkoituksiin ulkopuolisille yrityksille.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja voidaan käsitellä pääsääntöisesti niin kauan, kuin työhakemus on voimassa tai on tarpeen rekrytointiin liittyvien velvoitteiden, mukaan lukien mahdollisten riitojen, hoitamiseksi. Työhakemuksen katsotaan olevan voimassa hakijan ilmoittaman ajan tai jos sitä ei ole ilmoitettu, niin tällöin maksimissaan 2 vuotta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä, tämän työntekijät sekä Suomen Suoramainonta -ketjun jakeluyhtiöiden työntekijät käsittelevät

henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme

sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin

asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Lataa Tietosuojaseloste tästä: SSM rekrytoinnin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste