Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tällä videolla kerrotaan, millaista työtä on mainoksien ja kaupunkilehtien jakelu, millaista palkkaa siitä maksetaan, kenelle jakajan työ sopii, ja miten työhön voi hakea. 

Tällä videolla pohjoisimman jakeluyhtiömme P-S Suorajakelu Oy:n esimies sekä jakaja kertovat jakelutyöstä TE-toimiston haastattelussa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Millainen on tavallinen jakajan työpäivä ja tavallinen jakelupiiri?

Tavallinen jakajan työpäivä alkaa lehtien ja mainoksien lajittelulla jakelunippuihin. Tämän jälkeen niput jaetaan oman jakelupiirin kaikkiin kotitalouksiin, jotka eivät ole kieltäneet mainos- ja ilmaisjakelua. Yleensä työ kestää yhteensä noin 1-4 tuntia.

Työn suorittamisen ajankohdan saa valita itse. Jakelu tulee kuitenkin suorittaa jakelupäivän iltaan klo 21 mennessä. Jakelun jälkeen työhön kuuluu kuitata jakelu suoritetuksi. Jakelukuittaus tehdään omalla älypuhelimella tai tietokoneella nettilomakkeella, tai vaihtoehtoisesti tekstiviestillä, jos käytössä ei ole laitetta, jossa on nettiyhteys.

Jakelupiiri pyritään valitsemaan siten, että jaettavat taloudet sijaitsisivat oman kodin naapurustossa. Jaettavat tuotteet toimitetaan jakajan kotiovelle, ja jakajat lajittelevat tuotteet jakelunippuihin kotonaan. Lajittelu on taitoa ja näppäryyttä vaativa työvaihe, joka yleensä vaatii harjoittelua. Harjoitellessa useamman erilaisen tekniikan kokeilu kannattaa, sillä lajittelutapoja on useita.

Merkittävä osa jakelualueista on mahdollista hoitaa jalkaisin tai polkupyörää apuna käyttäen. Työnantajalta saa käyttöön sopivat työvälineet, kuten työntökärryn tai polkupyörän tavaratelineelle sopivan laukun, jossa kuljettaa mainoksia. Mikäli piirin jakelu vaatii oman ajoneuvon käyttöä, siitä maksetaan kilometrikorvaus.

Jakelupiirit ovat keskenään erilaisia ja voivat poiketa toisistaan paljonkin. Esimerkiksi jaettavien talouksien määrästä ei vielä suoraan voi päätellä piirin jakeluun tarvittavaa aikaa, vaan maantieteellinen koko ratkaisee paljon. Kerros- ja rivitalot ovat yleensä nopeampia jakaa kuin omakotitalot. Tavallinen jakelupiiri on kooltaan noin 200-300 jaettavaa postilaatikkoa/-luukkua.

Kuka lajittelee mainokset?

Jakelussa olevien tuotteiden lajittelu on osa jakajan työtä. Silloin kun tuotteita on jaettavana enemmän kuin yksi, lasketaan tuotteen kappalekorvaukseen mukaan lajitteluosuus sekä jakeluosuus. Ohjeita mainosten lajitteluun löytyy nettisivuiltamme sekä Youtubesta

Mikä on jakelutyöstä maksettava tuntipalkka?

Jakelutyöstä maksettava palkka on tuntipalkan sijaan suoriteperusteinen kappalekorvaus. Jokaisen yksittäisen tuotteen jakelusta ja lajittelusta maksetaan siis kiinteä kappalekorvaus, joka on määritelty keskimääräiseen työsuoritukseen kuluvan ajan perusteella. Työehtosopimuksen mukaisesti kappalekorvauksen tulee tuottaa tietyllä ajanjaksolla keskimäärin vähintään 7,65 euron laskennallista tuntipalkkaa.

Jakelutyötä tehdään itsenäisesti ilman työnantajan valvontaa omalla jakelupiirillä, eikä lajittelusta tai jakelusta suoriteta työajanseurantaa. Tämän vuoksi palkkaa ei makseta perustuen siihen, montako tuntia työtä on tehty. Kappalekorvaus mahdollistaa joustamisen, eli työn voi näin ollen suorittaa hyvin vapaasti, omaan tahtiin ison aikaikkunan sisällä. Ripeä ja työhön tottunut jakaja usein käytännössä ansaitseekin tuntia kohden vähimmäispalkkaa enemmän, koska ehtii suorittamaan työnsä keskimääräistä työtahtia nopeammin.

Mainosten jakelusta ja lajittelusta maksettava vähimmäiskappalekorvaus on määritelty niin kutsutun piiriluokituksen mukaisesti. Jakelupiirit on luokiteltu tyypin ja vaikeustason mukaisesti kuuteen eri luokkaan, joista kullekin luokalle on määritelty vähimmäiskorvaustaso.

Piiriluokituksen lisäksi työehtosopimuksen mukaisen vähimmäisansion on varmennettu toteutuvan suorittamalla aikamittauksia. Eri työvaiheita on siis toistettu ja kellotettu yhdenmukaisella suoritustavalla, ja saatujen tuloksien perusteella määritelty keskimääräinen aika, jonka työsuoritus vaatii. Aikamittaukset on tehty erikseen lajittelusta, sekä lisäksi jakelusta kullakin jakelupiirillä. On huomattava, että henkilökohtaiset suoritukset niin jakelussa kuin lajittelussa voivat erota näistä mittauksista kumpaan tahansa suuntaan. Palkka määräytyy kuitenkin keskimääräisen työtahdin perusteella.

Mikä on tavallinen palkka mainostenjakelusta?

Jakelutyö on osa-aikatyötä. Työtä tehdään tavallisesti noin 1-4 tuntia päivässä, ja työpäiviä on kuukaudessa 4-9. Tavallinen palkka mainostenjakajalle on 30-300 € kuukaudessa.

Jakelupiirit ovat keskenään erilaisia ja tuotteita jaetaan eri määrä eri alueilla. Tarkat esimerkit palkan kertymisestä lasketaan jokaiselle jakajalle aina erikseen, kun on mahdollista puhua tietystä jakelualueesta. Esimerkkejä löydät nettisivuiltamme kohdasta palkkaus: www.jakajaksi.fi/palkkaus 

Halukkaille tarjolla on sijainnista riippuen joko useampi jakelupiiri tai suurempia jakelupiirejä, jolloin ansioita on mahdollista kasvattaa. Jakelutyössä on hyvät mahdollisuudet päästä omilla toiveilla vaikuttamaan työn määrään.

Moni jakajamme jakaakin useita alueita ja ansaitsee enemmän kuin 300 € kuukaudessa, mutta yleensä vasta sitten, kun työn on ensin oppinut jakamalla pienempää aluetta. Yleensä laajojen alueiden jakaminen myös edellyttää oman ajoneuvon käyttöä, mikä ei ole kaikille mahdollista. Sen vuoksi palkkaesimerkeiksi on nostettu sellaisia työkokonaisuuksia, jotka ovat mahdollisia myös niille jakajille, jotka vasta aloittavat työn ja sen opettelun.

Miten jakaminen kevytyrittäjänä poikkeaa jakamisesta työsuhteessa?

Perinteisen työsuhteen sijaan jakelutyötä on mahdollista tehdä myös kevytyrittäjänä. Työn sisällössä ei ole eroa verrattuna jakelutyön tekemiseen työsuhteessa, mutta toimeksiantosuhteessa ansiotaso on hieman korkeampi.

Normaalin jakelukorvauksen lisäksi kevytyrittäjät laskuttavat + 25 % yrittäjälisän. Yhteistyökumppanimme Omapajan kevytyrittäjille laskutus on lähes kokonaan automaattinen, vain mahdolliset oman ajoneuvon käytöstä johtuvat matkakulut ilmoitat palvelussa erikseen.

Palveluntarjoajan palkkio 7 % vähennetään lopullisesta maksettavasta summasta. Omapajan palvelumaksu sekä muut mahdolliset kulut ovat vähennyskelpoisia henkilökohtaisessa verotuksessasi. Jos valitset kevytyrittäjyyden, pääset hyödyntämään myös Omapajan pajayrittäjien muita työllistymismahdollisuuksia, ja voit halutessasi tehdä lisäksi muutakin työtä, kuin jakelutyötä.

Miksi jakelupiirit ovat pieniä ja työ kestää vain vähän aikaa kerrallaan?

Jakelupiirit on pyritty muodostamaan kohtuullisen kokoisiksi työkokonaisuuksiksi. Ajatuksena on, että jakajan on helppo kotoaan käsin jakaa oma naapurustonsa. Jakelupiirien koko on myös osa jakeluyhtiön riskinhallintaa.

Lyhyt työrupeama, noin tunti tai pari päivässä, on monille juuri sopiva määrä työtä, siinä missä toiset haluavat jakaa useampia alueita ja ansaita enemmän. Pienet jakelupiirit mahdollistavat kummankin vaihtoehdon. Esimerkiksi koulun ohella työskentelyyn ei kannata käyttää liikaa aikaa – myös lailla on turvattu nuorten oikeus riittävään lepoon koulun ohella.

Eri elämäntilanteisiin sopivat erilaiset työt. Mainostenjakelu sopii erinomaisesti sivutyöksi toisen työn oheen, opiskelijalle, tai nuorelle ensimmäiseksi työksi. Jakelutyö ei ole kokopäivätyötä.

Me ajattelemme, että kaikki työ on arvokasta ja kaikkea työtä tarvitaan. Myös sellaista työtä, joka sopii niille, joilla ei ole mahdollisuutta paneutua koko päiväksi sitovaan työsuoritukseen. Pidämme tärkeänä, että vielä nykyäänkin on mahdollisuuksia osallistua työelämään ilman pitkää työkokemusta, koulutusta tai hyvää kielitaitoa.

Olemme erityisen ylpeitä siitä, että meillä on mahdollisuus tarjota se aivan ensimmäinen työpaikka monelle nuorelle. Kaikilla halukkailla työnantajilla ei ole näin hienoa mahdollisuutta työllistää kaiken ikäisiä.

Maksetaanko oman auton tai mopon käytöstä kilometrikorvausta?

Oman ajoneuvon käytöstä maksetaan kilometrikorvausta, jonka on tarkoitus kattaa ajamisesta syntyvät kulut. Kilometrikorvaus ei näin ollen ole varsinainen palkan lisä. Kilometrikorvausta maksetaan sellaisilta jakelupiireiltä, joiden jakelussa ajoneuvon käyttö apuvälineenä on tarkoituksenmukaista.

Jakelupiirit ovat keskenään erilaisia ja ajomatkat toisistaan poikkeavia. Kilometrikorvaus on autolla vähintään 27 senttiä / km. Mopon tai vastaavan ajoneuvon käytön kilometrikorvaus on pienempi, yleensä 17 senttiä / km.

Sopiiko jakelutyö alle 18-vuotiaille?

Jakelutyö sopii myös alle 18-vuotiaille. Lehtien ja mainosten jakelu on mainittu myös sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (189/2012) esimerkkinä nuorille soveltuvista, kevyistä töistä. Työhön voi hakea jo sinä vuonna, kun täyttää 14 vuotta. 

Nettisivuillemme on koottu tietoa koskien nuorten työntekijöiden työskentelyä: www.jakajaksi.fi/tietoa-vanhemmille/

Mainoksia ja ilmaisjakelulehtiä jaetaan alkaen aamusta klo 9 ja jakeluaikaa on enintään iltaan klo 21 asti. Alle 15-vuotiaat työntekijämme ohjeistetaan päättämään työnsä klo 20 mennessä. Jakelutyö sopii siis työaikojen puolesta myös nuorille.

Sopiiko jakelutyö eläkeläisille?

Jakelutyö sopii eläkeläisille hyvin, koska työn määrään voi itse vaikuttaa. Jaettavaksi voi toivoa esimerkiksi vain yhtä pientä jakelupiiriä, tai vaihtoehtoisesti useita alueita, jos jakelutyöhön on käytettävissä enemmänkin aikaa. Etenkin autolla liikkuville jakajille on yleensä helppo löytää sopiva alue.

Onko minun alueellani jakajan töitä?

Kun täytät työhakemuksen nettisivuillamme osoitteessa www.jakajaksi.fi/tayta-tyohakemus/ hakemuksesi rekisteröityy automaattisesti sille jakeluyhtiölle, joka toimii alueellasi. Sinuun ollaan yhteydessä, mikäli kotisi läheisyydestä vapautuu sopiva jakelupiiri. Hakemuksen yhteydessä kannattaakin täyttää kohta jossa ilmoitetaan, mikäli käytössä on polkupyörä tai ajoneuvo, koska tällöin sopivien jakelupiirien määrä on yleensä suurempi.

Löydät nettisivuiltamme myös paikallisten jakeluyhtiöiden suorat yhteystiedot.

Mitä tapahtuu työhakemuksen lähettämisen jälkeen?

Kun työhakemus on lähetetty, lomakkeella antamasi tiedot tallentuvat järjestelmään. Järjestelmästä paikallisen jakeluyhtiön esimiehet näkevät helposti kullakin alueella olevat työnhakijat. Jos kotisi läheisyydessä on jakelupiiri vapaana, saatat saada yhteydenoton jo samana päivänä.

Jos sopivaa jakelupiiriä ei ole vapaana, saat yhteydenoton myöhemmin, kun sopiva alue vapautuu. Onkin hyvin tärkeää, että ilmoitat jos käytössäsi on ajoneuvo, sillä tällöin sopivia jakelupiirejä on valittavissa enemmän.

Kun sopiva alue vapautuu, saat yhteydenoton yleensä puhelimitse.

Lähetin työhakemuksen, mutta en ole saanut vastausta siihen. Milloin saan hakemukseeni vastauksen?

Jos sopivaa jakelupiiriä ei ole juuri sillä hetkellä vapaana, saat yhteydenoton myöhemmin, kun sopiva alue vapautuu. Kun sopiva alue vapautuu, saat yhteydenoton yleensä puhelimitse.

Millaisen perehdytyksen jakajan työhön saa?

Suullisen perehdytyksen työhön saat joko tapaamalla esimiehesi kasvokkain jakeluyhtiön toimistolla, tai puhelimitse/videoneuvotteluyhteydellä, jos matka jakeluyhtiön toimistolle on hyvin pitkä ja sinun on vaikea järjestää käyntiä.

Perehdytyksessä esimiehesi kertoo sinulle työn sisällöstä ja työsuhteeseen liittyvistä asioista, antaa ohjeita eri työvaiheisiin ja esimerkkilaskelman siitä, millaista palkkaa sinulle suunnitellulta jakelupiiriltä maksetaan. Tässä yhteydessä sovitte myös työn alkamispäivästä. Työsopimus allekirjoitetaan joko jakeluyhtiön toimistolla, tai se lähetetään sinulle allekirjoitettavaksi postitse. Kirjallisiksi ohjeiksi, joihin voit aina tarvittaessa palata, saat painetun jakajan ohjevihkon. Ennen ensimmäistä jakelupäivää sinun tulee suorittaa jakajan perehdytysohjelma osoitteessa www.ssmjakaja.fi.

En ole saanut jakelua. Minne voin ilmoittaa asiasta? Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olen antanut jakelupalautetta?

Jos jakelu ei tule perille ajallaan, siitä ilmoittaminen jakeluyhtiöön on tehokkain keino saada korjaus asiaan. Jakelupäivä on keskiviikko, ja jakeluaikaa on iltayhdeksään asti. Osalla alueista jaetaan myös lauantaisin, yleensä paikallista ilmaisjakelulehteä.

Voit ilmoittaa meille myöhästyneestä tai puuttumaan jääneestä jakelusta joko nettilomakkeella osoitteessa www.jakelupalaute.fi tai soittamalla numeroon 02 900 100 40 (arkisin klo 9-16).

Yleensä mahdollinen jakelupalaute käsitellään aina alueen jakelua hoitaneen jakajan kanssa ja yritetään tunnistaa syy, miksi virhe on tapahtunut, jotta sen toistuminen voitaisiin estää. Postilaatikon paikka voi olla hankala tai siinä voi olla merkintä, jota jakaja ei ole ymmärtänyt. Siksi pyydämme tarkkoja tietoja osoitteesta, johon jakelua ei ole saatu.

Kysymyksiä?

Jos mieleesi tulee kysymyksiä joihin et tältä sivulta löytänyt vastausta, meille voi aina soittaa tai lähettää sähköpostia. Yhteystiedot kuhunkin paikalliseen jakeluyhtiöön löytyvät yhteystiedot-osiosta.

Usein kysytyt kysymykset