Arbete som utdelare i bildistrikt

Utdelningsarbetet är regelbundet. Reklam och tidningar delas ut en eller två gånger om veckan, om onsdagar (och lördagar). Om du vill kan du även arbeta mer. En avsevärd del av utdelningsarbetet sker på glesbygden och därför är det nödvändigt att ha egen bil.

Utdelare i bildistrikt

Ålderskrav: Utdelaren bör vara minst 18 år gammal
Tidskrav: I medeltal 1-8 timmar/utdelning
Tidpunkter: Onsdag (och lördag), du kan sortera tidningarna delvis om tisdagar
Utdelningsdistrikt: Regelbundet utdelningsdistrikt i glesbygden
Behov av bil: Du behöver egen bil
Avlöning: Ackordslön, lönen beror på distriktet, i huvudsak 30–300 €/mån
Kilometerersättning: Betalas för bruk av bil i bildistrikt

Utdelningsdagar

Arbete fördelas på en eller två dagar i veckan: onsdag (och lördag) varje vecka. Om du vill arbeta mer kan du redan om tisdagar sortera tidningar. Således kan du dela ut i t.ex. två distrikt om onsdagar.

Utdelningsdistrikt

Vi strävar efter att välja ditt utdelningsdistrikt så nära hemmet som möjligt. Ett bildistrikt har vanligtvis 250–500 hushåll. I samband med din första utdelning får du en karta som beskriver ditt distrikt mer exakt.

Sortering av reklam och tidningar

Sortering av reklamtidningarna är en avsevärd del av ditt utdelningsarbele. Vanligtvis tar det lika länge att sortera reklam som att dela ut reklam, och ifall du har speciellt mycket reklamtidningar kan det till och med ta längre tid att sortera tidningarna än att dela ut dem. Reklamtidningarna levereras i buntar till dig och vanligtvis har du 5–15 olika tidningar att dela ut per utdelning. Till att börja med kan sorteringen kännas besvärlig men du kommer snabbt att lära dig att sortera tidningarna i rask takt!

Utdelning

Ditt arbete som utdelare kräver omsorgsfullhet och långsiktighet. Beroende på storleken av ditt distrikt kräver det vanligtvis 1–4 timmar, i en del distrikt kan det ta längre.

Avlöning

Din lön beror på utdelningsdistriktets storlek, svårighetsgraden och mängden produkter som ska delas ut.

Hur ansöker jag om arbetet?

Genom att fylla i vår ansökningsblankett kan du anmäla dig som arbetssökande:

Ditt lokala SSM Suomen Suoramainonta Kedjans distributionsbolag ger dig exakt information om hur arbetet ser ut på din egen ort.

Arbete som utdelare i bildistrikt